TERMMEI TORCH & TIP COMPANY - Booth No.: K30, 32

12/5/2016 9:30:19 AM
TERMMEI là doanh nghiệp chuyên sản xuất và trao đổi thương mại. Công ty chúng tôi chuyên sản xuất vật tư cắt plasma, đèn xì, phụ tùng hàn… Nhà máy của công ty được trang bị tốt với tiêu chuẩn ISO và có khả năng sản xuất tư động quy mô lớn.

Website: trm-welding.com

Vị trí quảng cáo