TIN TỨC & SỰ KIỆN
Thư mời tham dự - Vinamac Expo 2017
Thư mời tham dự - Vinamac Expo 2017
Được sự bảo trợ của Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Khoa học & Công nghệ, Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt nam, UBND Tp Hồ Chí Minh và Các bộ ban ngành hữu quan
VIDEO CLIPS